Tímová práca

Ľudia sú jadrom tímu.

Tímový duch

Statočný a nebojácny: Majte odvahu čeliť problémom a čeliť výzvam.
Vytrvalosť: obstáť v skúške ťažkostí a prevziať zodpovednosť.
S otvorenou mysľou: dokáže vyhovieť rôznym názorom a byť všestranný
Spravodlivosť a spravodlivosť: Všetci sú si rovní pred normami a pravidlami.

Priemyselný štandard

Slovná zmluva:Slová musia byť vykonané a činy musia byť plodné.
Akčný tím:Robte svoju prácu dobre, buďte nadšení a pomáhajte ostatným a dobre využívajte silu tímu.
Výkonnosť:Využite všetko čo najlepšie, využite ľudí čo najlepšie a neodkladajte to ani sa nevyhýbajte.
Odvaha – výzva:Nebuďte ani pokorní, ani povýšeneckí, nikdy sa ľahko nevzdávajte a buďte odvážni pri vytváraní prvej triedy.


Nechajte svoju správu: